Trainingsacteren

Certificaat

Trainingsacteren certificaatIn juni 2013 heb ik het certificaat voor de Opleiding Acteur in het Bedrijfsleven bij WWLA behaald. Deze opleiding onder professionele leiding van Loes Wouterson en André Witbreuk is een goede en degelijke basis geweest om me te vormen tot een trainingsacteur. Meer informatie over de inhoud van deze opleiding vind je hier: WWLA

Helicopterview

De overeenkomst tussen een acteur en een trainingsacteur is dat beiden goed ingeleefd spel leveren. Het verschil is dat een trainingsacteur daar bovenop ook een helicopterview heeft: leerdoel aanspelen, in de gaten houden wat de deelnemer aankan, feedback geven en kennis hebben over verschillende werkvormen.

Feedback geven

Het is belangrijk om eerlijk en concreet feedback te geven en dat in contact met de deelnemer zelf. Hierbij gebruik ik wat ik zie, wat ik denk en wat ik voel. Dit kan zowel in als uit de rol.

Werkvormen

Ik ben als trainingsacteur bekend met onderstaande werkvormen en ben beschikbaar om ze te demonstreren of toe te passen in een training:

ABC-gedrag

A-gedrag, de negatieve energie is gericht op zichzelf
B-gedrag, de negatieve energie is gericht op de organisatie
C-gedrag, de negatieve energie is gericht op de medewerker

DAS-profiel

In dit model wordt ervan uitgegaan dat ieder mens een bepaalde hoeveelheid dominant, afstandelijk en sociaal gedrag heeft. Oftewel, idereen heeft een bepaald DAS-profiel. In de omgang met deelnemers, leerlingen, cliënten, bewoners, collega’s en familieleden speelt jouw DAS-profiel en het DAS-profiel van anderen een grote rol.

Kernkwadrant

Het kernkwadrant is een model om de eigenschappen te beschrijven die bij een persoon horen. Het model is opgesteld door de bedrijfskundige Daniel Ofman. Het gaat om de kernkwadrant, de uitdaging, de allergie en valkuil.

LSD-formule

Bij effectieve gesprekstechnieken gaat het in de basis om drie kernwoorden: luisteren, samenvatten en doorvragen.

Model DISC

De DISC kleuren en hun effect kunnen spelen/demonstreren. Model DISC is een gedragsmodel gebaseerd op het werk van William Marston ‘The Emotions of Normal People’.

Regiemodel

Twee acteurs spelen een herkenbare situatie uit de praktijk van de deelnemers. Er gaat een aantal zaken mis. Nadat de scène één keer is voorgespeeld, mag het publiek de acteurs regisseren; ze roepen ‘stop’ als ze iets willen veranderen. De acteur die ze veranderen, voert hun aanwijzingen uit en de andere acteur beweegt mee. Er wordt gesleuteld totdat er een scène staat waarin iedereen zich kan vinden.

Roos van Leary

De Roos van Leary is een communicatiemodel dat in kaart brengt hoe gedrag voortdurend gedrag oproept, en op welke manier dat meer of minder effectief te beïnvloeden is. Het model werd door Timothy Leary in 1957 voor het eerst beschreven, is gebaseerd op uitgebreid psychologisch onderzoek naar de werking van gedrag en maakt duidelijk hoe relaties kunnen vastlopen in knellende patronen, en hoe zij weer in beweging kunnen worden gebracht.

STAR

Met het gebruik van de STAR-interviewmethode wil de interviewer op een gestructureerde manier een zo betrouwbaar mogelijk beeld krijgen van het gedrag van een sollicitant of medewerker, zonder dat deze zelf bij diens handelen aanwezig is geweest. Via de structuur Situatie, Taak, Actie en Resultaat worden voorbeelden van gedrag verzameld, waaruit naar voren komt hoe een medewerker opereert, welke capaciteiten al aanwezig zijn voor de uit te voeren taken en welke nog verder ontwikkeld kunnen worden.

Teamrolmodel van Belbin

Het teamrolmodel van Belbin is een manier om de verschillende persoonlijkheidstypen in kaart te brengen die samen een team vormen. Het model laat zien hoe we die verschillen in stijl en temperament kunnen herkennen, begrijpen en waarderen en hoe we tot een effectieve samenwerking kunnen komen waarin elke teamlid zoveel mogelijk zijn eigen, unieke bijdrage kan leveren.

Transactionele Analyse

Transactionele Analyse laat onder meer zien hoe we ons eigen levensplan hebben vormgegeven, het zogenaamde script, en geeft ons de vrijheid dat te kunnen herbeslissen. Ook maakt Transactionele Analyse je bewust van de egoposities die we in ons dagelijks leven aannemen: Ouder, Volwassene en Kind. Het geeft inzicht in de manier waarop we communiceren met anderen.

Warming up/energizers

Ook ben ik in staat om wups/ energizers te geven om de training te ondersteunen met oefeningen die een goede aanvulling op de training is.

Inhuren

Ik kan een training op een waardevolle manier verrijken. Ik ben geduldig, vriendelijk en creatief. Ik bereid me zorgvuldig voor en kan snel schakelen, improviseren en spelvariatie aanbrengen.

Neem contact met mij op voor vrijblijvend advies en prijsindicatie!