Werkervaring

HOGESCHOOL ROTTERDAM (2010 – …)

Opleiding Verpleegkunde
Patiënten gespeeld met o.a. de volgende ziektebeeld:
reuma, depressiviteit, cva, borderline persoonlijkheids stoornis, schizofrenie en multiple sclerose
Casus: coachingsgesprek met student en feedback geven over contact maken.

Opleiding Verloskunde
Oefencasussen spelen omgaan met klachten, andere taal/andere referentiekader, conflicthantering, preconceptiezorg, motivering tot gedragsverandering, samenwerken/overdragen.
Casus: interactie met student in de les en feedback geven over contact maken.

Assisteren bij toetsmomenten 1e, 2e en 3e jaars (performance assesment)
Casus: consult met student en feedback geven aan docenten.

Opleiding Facility Management
Assisteren bij toetsmoment (performance assesment) minor Project en Programmamanagement
Casus: interactie met student en feedback geven over contact aan student en docent.

Feedback vanuit Hogeschool Rotterdam:

  • “Goede ervaring met rolinvulling en feedback geven”

HOGESCHOOL UTRECHT (2013 – ..)

Opleiding Social Worker
Assisteren bij toetsmomenten (performance assesment) gespreksvaardigheden
Casus: interactie met de student en feedback geven over zijn of haar gedrag aan student en docent.

ERASMUS MC  (2009 -2015)

Opleiding: Geneeskunde
1e , 2e , 3e en 4e jaars:
Casus: consult met student en student feedback geven over contact arts/patiënt
Werkvorm: plenair, 1-1 of in carrouselvorm

Toets 1e, 2e en 3e jaars studenten
Casus: consult huisarts, consult neurologie + informatiegesprek

Seksuele anamnese
Casus: consult met student waarbij de student oefent met het uitvragen van de seksuele responscyclus daarbij geef ik feedback over contact arts/patiënt.

Zwerver, extreem angstig patiënt, patiënt met psychose
Casus: consult met student + feedback geven over contact arts/patiënt

Onderwijs voor medische psychologie
3e jaars studenten:
Vaardigheids Onderwijs slecht nieuws
Vaardigheids Onderwijs counseling bij geassisteerde voortplanting
Vaardigheid Onderwijs onbegrepen pijn
Casus: consult met student plenair voor de klas + feedback geven over contact arts/patiënt

Werken met coassistenten:
Emotionele patiënt
Boze patiënt
Seksuele anamnese
Casus: per onderwerp herhaald rollenspel in interactie met studenten die verschillende gemoedstoestanden spelen.

Minor:
Cognitieve therapie
Casus: consult met student plenair voor de klas + feedback geven over contact.

Feedback vanuit Erasmus MC

  • “We zijn onder de indruk van de manier waarop je speelt en de manier van feedback geven”
  • “De rol waarin je een psychose speelt is je specialiteit”
  • “Overtuigend spel, je past je spel goed aan op wat de coassistent doet en je kunt goed feedback geven.”

Cursussen:
Elk jaar een feedbackcursus

ZADKINE (2011)

Performance gemaakt voor de opening van de projectweek over pesten.